2013

11.10.2013 20:25

Rok 2012 nám uběhl jako voda a nastal nám rok 2013. I my, mažoretky, jsme nezahálely a pečlivě se připravovaly na sezónu 2013 velmi pečlivě. Prostřednictvím tohoto článku, bychom vám chtěly zrekapitulovat naši, zatím, nejúspěšnější sezónu, kterou jsme za doby naší existence absolvovaly.

První soutěží v soutěžní sezóně 2013 pro nás bylo Mistrovství České republiky ve twirlingu (=neustálé točení hůlkou) v Litvínově konané 26. – 27. ledna 2013. Z našeho týmu se ho zúčastnila tři děvčata, a to Nikola Valešová, Martina Ondrovičová a Kateřina Semerádová. Všechna tři děvčata byla zařazena do úrovňové třídy B (mírně pokročilí). Nakonec také děvčata přivezla i nemalé úspěchy. Martina Ondrovičová získala krásné 2. místo v disciplíně rytmické taneční sólo senior, a také spolu s Kateřinou Semerádovou získaly 2. místo v disciplíně rytmické taneční duo senior.

Po krátké, zhruba tříměsíční odmlce, kdy jsme se dotahovaly poslední detaily, nás čekala další, pro nás asi nejnáročnější soutěž. Bylo to Mistrovství Moravy a Slezska jednotlivců a dvojic a již podruhé se konalo u nás v Říčanech u Brna. Stejně jako v loňském roce se k nám 20. – 21. dubna 2013 sjelo nespočet mažoretek z různých koutků Moravy a Slezska a bojovaly o tituly mistrů a vicemistrů Moravy a Slezska. První soutěžní den tj. 20. dubna 2013 se děvčata předvedla v sólových vystoupeních různých věkových kategorií i disciplín (sóla klasická mažoretka, sólo s rekvizitami). Druhý den, v neděli tj. 21. dubna 2013, přišly na řadu duová vystoupení. Konkurence byla obrovská, ale některým našim mažoretkám se i přesto podařilo získat postupy a některé dosáhly i na medailová umístění:

·         II. Vicemistr Moravy a Slezska – Adéla Valešová – sólo klasická mažoretka

·         II. Vicemistr Moravy a Slezska – Lucie Sochorová – sólo klasická mažoretka

·         II. Vicemistr Moravy a Slezska – Nikola Valešová – sólo klasická mažoretka

·         I. Vicemistr Moravy a Slezska – Karla Zelinková – sólo klasická mažoretka

·         II. Vicemistr Moravy a Slezska – Martina Ondrovičová – sólo klasická mažoretka

·         II. Vicemistr Moravy a Slezska – Martina Ondrovičová – sólo s rekvizitami

·         I. Vicemistr Moravy a Slezska – Kateřina Semerádová – sólo s rekvizitami

·         II. Vicemistr Moravy a Slezska – Michaela Čejková a Nikola Valešová – duo klasická mažoretka

·         2. místo – Martina Ondrovičová a Kateřina Semerádová – duo s rekvizitami

Poté, naše děvčata čekalo republikové kolo konající se 18. – 19. května 2013 v Ronově. Zde jsme měli opět nemalé zastoupení, a nakonec jsme si také odvezly jeden krásný republikový titul:

·         II. Vicemistr České republiky – Erika Slámová – klasická mažoretka

Další velmi úspěšnou soutěží bylo pro nás finálové kolo asociace IMC, které se konalo 11. května 2013 v Dubňanech. Soutěžilo se v různých disciplínách, sólech, duích i skupinách. K našemu překvapení jsme se v některých kategoriích umístili na předních příčkách:

·         2. místo – Pusinky 1. – skupinová formace baton

·         2. místo – Pusinky 2. – skupinová formace baton

·         3. místo – Nikola Valešová – sólo baton junior

·         3. místo – Kateřina Semerádová – sólo baton senior

Po těchto soutěžích nám začaly nejnáročnější soutěže celé sezóny, a to soutěže skupinové. První postupovou skupinovou soutěží bylo oblastní kolo v Hluku, odkud jsme si všechny tři skupiny odvezly postup na Mistrovství Moravy a Slezska do Hranic, a také jsme dovezly několik titulů a umístění:

·         4. místo – Pusinky 3.

·         II. Vicemistr oblasti – Pusinky 2.

·         Mistr oblasti – Pusinky 1.

Umístění Pusinek 3. bylo pro nás velkým, ale velmi milým překvapením a musím říct, že děvčata opravdu odvedla na obou soutěžích maximum, a doufám, že je tento první velký úspěch „nakopne“ do dalších let. Jsou to velmi šikovná děvčata a mě zbývá říct: „Jen tak dál holky.“

Další skupinovou soutěží potom bylo již zmiňované Mistrovství Moravy a Slezska konané ve městě Hranice. Tuto soutěž jsme si maximálně užily a Pusinky 1. i Pusinky 2 si také vysloužily postupy do Poděbrad, na Mistrovství České republiky, ale nebudeme předbíhat. Pusinky 1. si z této soutěže také odvezly titul Mistra Moravy a Slezska v juniorské kategorii.

Poslední a nejdůležitější soutěží, na kterou jsme se velmi pilně a velmi tvrdě chystaly, bylo právě ono Mistrovství České republiky konané 14. – 16. června 2013 v Poděbradech, kde se každoročně finále skupin odehrává. Vždycky se na tuto soutěž velmi těšíme, a po odcvičení pochodového defilé a pódiové formace si užíváme všech krás tohoto nádherného lázeňského města. S velkým napětím jsme tento rok očekávali výsledky. Nakonec si Pusinky 1. odvezly titul Mistrů České republiky v kategorii junior. Velkým překvapením pro nás byla výhra ceny Czech open za nejlepší pódiovou formaci. Získali jsme krásný mistrovský putovní talíř, a také famózní křišťálový pohár (cena Czech open). Třešničkou na dortu pro nás bylo zjištění, že postupujeme na Mistrovství Evropy do Norska. Myslím si, že tohle je velmi krásné a pro nás velmi úspěšné zakončení sezóny 2013, i když před námi bylo ještě spoustu práce, protože jsme na začátku října měli odjíždět na již zmiňované Mistrovství Evropy.

Na Mistrovství  Evropy jsme se připravovaly celé prázdniny, protože jsme měly soutěžit pro nás v nové disciplíně a to Tradiční mažoretka, kde se muselo pochodovat přes celou halu, která měla 30x20 metrů.  Na tuto soutěž jsme odjížděli 3.10.2014 okolo 1 hodiny ráno, protože jsme jeli až do Norského Lillehammeru, kde cesta trvala celých 36 hodin. Po dlouhé a úmorné cestě proběhlo zahájení a my se mohly konečně připravit na náš soutěžní výkon. Za obrovské podpory publika i trenérů jsme odvedly náš snad nejlepší výkon a ve velké konkurenci ostatních zemí jsme si vybojovaly titul II. VICEMISTR EVROPY. Tímto bychom chtěly moc, moc poděkovat našim sponzorům, protože bez nich bychom se tohoto Mistrovství nemohly zůčastnit.

Když se tak zpětně ohlédnu do historie letošní sezóny 2013, získaly jsme kolem 20 medailových ocenění, k tomu pár postupů bez medailí. Prozatím je rok 2013 naší nejúspěšnější sezónou za celou existenci našeho kroužku. Doufáme, že příští rok bude ještě úspěšnější než ten letošní, i když těžko říct, jestli se letošní úspěchy budou dát ještě trumfnout.

Na závěr celého tohoto článku bychom chtěli poděkovat několika důležitým lidem, organizacím a skupinám. Rády bychom poděkovaly panu starostovi – Ing. Janu Studenému a také celému zastupitelstvu obce Říčany za to, že jsme mohli v Říčanech uspořádat postupovou soutěž. Velký dík také patří všem říčanským hasičům, kteří nám velmi pomáhali s organizací celé soutěže. Další poděkování patří paní Stanislavě Volavé, které upekla pro všechny oceněné mažoretky úžasné perníčky. Děkujeme také Martinovi Rolinkovi a celému kolektivu restaurace Hasička za bezchybné služby a vynikající jídlo. A nesmíme zapomenout poděkovat také panu řediteli ŽŠ – Mgr. Radovanu Křivánkovi za možnost ubytování všech soutěžících v budově základní školy. Velký dík také patří našim sponzorům.

Dále bychom chtěly poděkovat našim dvěma trenérkám Ivance a Marti Ondrovičovým za jejich velkou trpělivost a podporu, kterou nám po celá léta dávají, protože bez nich bychom takovýchto nemalých úspěchů nedokázaly. A nesmíme zapomenout ani na naše rodiče, kterým touto cestou také moc děkujeme a moc si vážíme všeho, co pro nás děláte. MOCKRÁT DĚKUJEME VŠEM!